Szczegóły ogłoszenia

9/2022

"dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 104,4 2022.02.09 175

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 20,3 2022.02.25 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 80,9 2022.02.09 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.02.09 172
Formularz cenowy xlsx 72,2 2022.02.09 148
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,7 2022.02.09 149
projekt umowy docx 550,8 2022.02.09 140
Wykaz dostaw doc 33,0 2022.02.09 143
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 54,0 2022.02.09 153
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.02.09 178

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 24,3 2022.02.25 157

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 32,4 2022.02.25 160
Wyjaśnienie treści SWZ - 2 (procedura pełna) doc 39,1 2022.03.04 157

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,9 2022.03.16 156
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 27,8 2022.03.16 156
Powiadomienie o cofnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty doc 30,0 2022.04.25 147

Pobierz wszystkie dokumenty