Szczegóły ogłoszenia

NZ/8/D/P/LW/2022

"Dostawy barwników do barwienia preparatów do aparatu RAL STEINER"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 131,1 2022.01.31 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji)-sig pdf 619,9 2022.01.31 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.01.31 86
Formularz asortymentowo-cenowy xls 40,0 2022.01.31 83
Formularz ofertowy docx 29,3 2022.01.31 84
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2022.01.31 84
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,0 2022.01.31 85
Projekt umowy docx 33,0 2022.01.31 78
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2022.01.31 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 433,0 2022.02.09 74
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 435,7 2022.02.10 69

Pobierz wszystkie dokumenty