Szczegóły ogłoszenia

4/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Pulmonologii i do nowych procedur medycznych na okres 12 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 56,0 2022.01.27 156

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-1 doc 25,1 2022.03.16 184
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 27,2 2022.03.24 179

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 20,7 2022.02.02 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 61,2 2022.01.27 107

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.01.27 136
Formularz cenowy xlsx 33,9 2022.01.27 187
Formularz oferty xlsx 217,1 2022.01.27 148
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2022.01.27 144
projekt umowy docx 547,1 2022.01.27 135
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.01.27 131

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,0 2022.02.02 132

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 899,6 2022.02.02 137

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,2 2022.02.07 132
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,9 2022.02.07 139

Pobierz wszystkie dokumenty