Szczegóły ogłoszenia

2/2022

"Dostawy implantów i materiałów dla Chirurgii Szczękowej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 35,3 2022.01.20 139

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 64,5 2022.01.20 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.01.20 114
Formularz cenowy xls 52,5 2022.01.20 137
Formularz oferty xlsx 14,0 2022.01.20 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2022.01.20 116
projekt umowy doc 1145,0 2022.01.20 128
projekt_umowy_przechowania doc 1092,5 2022.01.20 125
projekt_umowy_użyczenia doc 40,0 2022.01.20 129
umowa użyczenia - załącznik nr 2 doc 24,5 2022.01.20 138
umowa_użyczenia -załącznik_1 doc 24,5 2022.01.20 121
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2022.01.20 117
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.01.20 116

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,3 2022.01.25 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,1 2022.01.28 108
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2022.01.28 115

Pobierz wszystkie dokumenty