Szczegóły ogłoszenia

NZ/01/D/P/A/2022

"Dostawy odziezy ochronnej oraz odziezy dla Zespołow Ratownictwa Medycznego ujete w 2 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE pdf 146,9 2022.01.19 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 603,9 2022.01.19 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,3 2022.01.19 59
Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 21,3 2022.01.19 115
Formularz ofertowy docx 27,6 2022.01.19 58
OPZ zadanie nr 2 ods 10,2 2022.01.19 66
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,0 2022.01.19 57
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,0 2022.01.19 62
Projekt umowy docx 37,3 2022.01.19 63
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,3 2022.01.19 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 437,4 2022.01.26 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 530,6 2022.01.28 58
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 425,7 2022.01.28 70

Pobierz wszystkie dokumenty