Szczegóły ogłoszenia

NZ/2/D/P/LW/2022

"Dostawy barwników do barwienia preparatów do aparatu RAL STEINER"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 130,7 2022.01.17 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji)-sig pdf 619,3 2022.01.17 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.01.17 70
Formularz asortymentowo-cenowy xls 40,0 2022.01.17 74
Formularz ofertowy docx 29,3 2022.01.17 71
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2022.01.17 73
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,1 2022.01.17 72
Projekt umowy docx 32,9 2022.01.17 73
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2022.01.17 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 439,2 2022.01.27 73

Pobierz wszystkie dokumenty