Szczegóły ogłoszenia

1/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 41,8 2022.01.14 217

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-1 doc 29,7 2022.03.21 235
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 21,1 2022.04.28 206

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64,9 2022.01.14 147

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.01.14 215
Formularz cenowy xlsx 41,4 2022.01.14 251
Formularz oferty xlsx 216,0 2022.01.14 215
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 74,9 2022.01.14 208
projekt umowy docx 547,4 2022.01.14 212
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2022.01.14 215
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,9 2022.01.14 216

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 56,7 2022.02.04 201

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,9 2022.02.15 179

Pobierz wszystkie dokumenty