Szczegóły ogłoszenia

174/2021

"Dostawy sukcesywne ryb i śledzi"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 58,4 2021.12.20 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,9 2021.12.20 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2021.12.20 133
formularz cenowy xlsx 12,7 2021.12.20 140
Formularz oferty xlsx 13,6 2021.12.20 137
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2021.12.20 128
projekt umowy docx 545,7 2021.12.20 148
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,8 2021.12.20 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,0 2021.12.28 137
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2021.12.28 131

Pobierz wszystkie dokumenty