Szczegóły ogłoszenia

NZ/67/Rb/P/AC/2021

"Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej ujęte w 3 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 84,3 2021.12.14 245

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłszenie o zmianie zamówienia pdf 33,0 2021.12.31 178

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) pdf 767,8 2021.12.14 204

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,5 2021.12.14 185
Formularz ofertowy docx 42,7 2021.12.14 181
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,3 2021.12.14 185
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,4 2021.12.14 179
Program Funkcjonalno Użytkowy- Szpital Limanowa - Zadanie nr 2 pdf 1795,6 2021.12.14 219
Projekt zip 23677,4 2021.12.14 217
Projekt umowy - po korekcie docx 52,9 2021.12.14 185
Przedmiar robót zadanie nr 1- termomodernizacja pdf 317,6 2021.12.14 219
Przedmiar robót zadanie nr 3 zip 559,4 2021.12.14 184
STWiOR - zadanie nr 1 zip 2494,7 2021.12.14 168
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,5 2021.12.14 163

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Widok schodów do zaplecza apteki pdf 67,7 2021.12.29 159
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 463,7 2021.12.23 176
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 (procedura uproszczona) pdf 510,9 2021.12.29 179
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 (procedura uproszczona) pdf 509,8 2022.01.03 145

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty