Szczegóły ogłoszenia

NZ/67/Rb/P/AC/2021

"Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej ujęte w 3 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 84,3 2021.12.14 214

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłszenie o zmianie zamówienia pdf 33,0 2021.12.31 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) pdf 767,8 2021.12.14 184

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,5 2021.12.14 161
Formularz ofertowy docx 42,7 2021.12.14 153
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,3 2021.12.14 156
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,4 2021.12.14 152
Program Funkcjonalno Użytkowy- Szpital Limanowa - Zadanie nr 2 pdf 1795,6 2021.12.14 193
Projekt zip 23677,4 2021.12.14 190
Projekt umowy - po korekcie docx 52,9 2021.12.14 168
Przedmiar robót zadanie nr 1- termomodernizacja pdf 317,6 2021.12.14 197
Przedmiar robót zadanie nr 3 zip 559,4 2021.12.14 169
STWiOR - zadanie nr 1 zip 2494,7 2021.12.14 148
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,5 2021.12.14 148

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Widok schodów do zaplecza apteki pdf 67,7 2021.12.29 138
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 463,7 2021.12.23 153
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 (procedura uproszczona) pdf 510,9 2021.12.29 154
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 (procedura uproszczona) pdf 509,8 2022.01.03 125

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty