Szczegóły ogłoszenia

NZ/65/D/P/AC/2021

"Dostawy artykułów spożywczych ujętych w 3 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 75,4 2021.11.30 87

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 32,7 2021.12.09 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 752,7 2021.11.30 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,3 2021.11.30 75
Formularz ofertowy docx 42,0 2021.11.30 76
Formularze asortymentowo - cenowe ods 12,2 2021.11.30 87
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,0 2021.11.30 73
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 28,3 2021.11.30 78
Projekt umowy docx 44,9 2021.11.30 77
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 37,9 2021.11.30 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 545,4 2021.12.10 74
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 553,4 2021.12.10 62

Pobierz wszystkie dokumenty