Szczegóły ogłoszenia

NZ/64/D/P/A/2021

"Dostawy zestawów sterylnych serwet do cięcia cesarskiego odzieży ochronnej, sterylnych pokrowców na aparat RTG oraz odzieży dla Zespołów Ratownictwa Medycznego ujęte w 5 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE pdf 177,0 2021.11.30 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)-sig pdf 779,8 2021.11.30 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2021.11.30 79
Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 35,1 2021.11.30 101
Formularz ofertowy docx 27,9 2021.11.30 75
OPZ zadanie nr 5 ods 10,2 2021.11.30 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2021.11.30 75
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,8 2021.11.30 82
Projekt umowy docx 35,8 2021.11.30 80
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,7 2021.11.30 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 558,9 2021.12.07 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 463,4 2021.12.09 74
Informacja z otwarcia ofert pdf 434,2 2021.12.09 75

Pobierz wszystkie dokumenty