Szczegóły ogłoszenia

NZ/62/D/P/LW/2021

"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 18 zadaniach"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 305,4 2021.11.30 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)-sig pdf 632,9 2021.11.30 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2021.11.30 68
Formularz ofertowy docx 33,3 2021.11.30 66
Formularze asortymentowo-cenowe xlsx 478,4 2021.11.30 134
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2021.11.30 65
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,0 2021.11.30 62
Projekt umowy docx 35,8 2021.11.30 67
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2021.11.30 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 789,5 2021.12.07 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 438,2 2021.12.09 59
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 506,0 2021.12.09 55
Powiadomienie o odrzuceniu oferty -sig pdf 458,3 2021.12.23 47

Pobierz wszystkie dokumenty