Szczegóły ogłoszenia

NZ/60/D/P/L/2021

"Dostawy produktów leczniczych ujętych w 19 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 229,7 2021.11.10 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety)1-sig pdf 769,4 2021.11.10 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2021.11.10 81
Formularz asortymentowo - cenowy xls 263,0 2021.11.10 126
Formularz ofertowy doc 27,6 2021.11.10 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2021.11.10 83
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,7 2021.11.10 76
Projekt umowy docx 36,2 2021.11.10 82
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2021.11.10 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 580,1 2021.11.18 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 439,4 2021.11.22 81
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 480,6 2021.11.22 87

Pobierz wszystkie dokumenty