Szczegóły ogłoszenia

NZ/57/D/P/LW/2021

"Dostawy podłoży do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania posiewów"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 107,4 2021.10.21 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona1-sig pdf 622,7 2021.10.21 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2021.10.21 77
Formularz asortymentowo-cenowy xls 41,0 2021.10.21 86
Formularz ofertowy docx 29,6 2021.10.21 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2021.10.21 70
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,1 2021.10.21 84
Parametry techniczno-użytkowe docx 18,0 2021.10.21 73
Projekt umowa dzierżawy docx 23,1 2021.10.21 79
Projekt umowy docx 33,1 2021.10.21 85
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2021.10.21 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-1-sig pdf 452,4 2021.10.25 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 435,8 2021.10.28 77
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 441,3 2021.10.29 77

Pobierz wszystkie dokumenty