Szczegóły ogłoszenia

NZ/56/D/P/AC/2021

"Dostawy artykułów spożywczych ujętych w 3 zadaniach asortymentowych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 75,7 2021.10.19 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 758,4 2021.10.19 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,1 2021.10.19 101
Formularz ofertowy doc 42,5 2021.10.19 113
Formularze asortymentowo - cenowe ods 12,2 2021.10.19 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,9 2021.10.19 101
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,0 2021.10.19 100
Projekt umowy docx 43,4 2021.10.19 93
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 37,9 2021.10.19 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 545,4 2021.10.27 102
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 480,9 2021.10.28 105

Pobierz wszystkie dokumenty