Szczegóły ogłoszenia

NZ/55/Rb/P/LW/2021

"Modernizacja drogi dojazdowej i nawierzchni parkingu C przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 139,1 2021.10.07 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 636,5 2021.10.07 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2021.10.07 103
Formularz ofertowy docx 29,8 2021.10.07 96
Obmiar pdf 26,1 2021.10.07 113
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2021.10.07 96
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,0 2021.10.07 94
Projekt umowy docx 40,3 2021.10.07 112
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2021.10.07 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 434,3 2021.10.22 97
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 404,2 2021.10.22 98

Pobierz wszystkie dokumenty