Szczegóły ogłoszenia

135/2021

"Dostawy sukcesywne jaj kurzych świeżych w skorupkach 53-63g"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 31,6 2021.10.06 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 58,7 2021.10.06 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.10.06 159
Formularz cenowy xlsx 11,9 2021.10.06 160
Formularz oferty xlsx 13,3 2021.10.06 171
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2021.10.06 160
projekt umowy docx 540,6 2021.10.06 173
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,5 2021.10.06 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,8 2021.10.14 170
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2021.10.14 163

Pobierz wszystkie dokumenty