Szczegóły ogłoszenia

NZ/51/Rb/N/AC/2021

"Modernizacja Kuchni Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego wraz z jej wyposażeniem - I etap"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 75,2 2021.10.01 193

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 32,7 2021.10.14 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 739,0 2021.10.01 143

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,7 2021.10.01 143
Formularz ofertowy docx 42,2 2021.10.01 159
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,1 2021.10.01 161
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,4 2021.10.01 157
PROJEKT BUDOWLANY zip 78088,9 2021.10.01 304
Projekt umowy docx 55,3 2021.10.01 160
PROJEKT WYKONAWCZY zip 55237,8 2021.10.01 352
PROJEKT WYKONAWCZY 2 zip 52523,1 2021.10.01 273
Przedmiar robót zip 938,5 2021.10.01 202
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,3 2021.10.01 154

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 1082,2 2021.10.18 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 495,2 2021.10.22 181
Informacja z otwarcia ofert pdf 501,0 2021.10.22 223
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (proc pdf 317,9 2021.10.14 186

Pobierz wszystkie dokumenty