Szczegóły ogłoszenia

NZ/51/Rb/N/AC/2021

"Modernizacja Kuchni Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego wraz z jej wyposażeniem - I etap"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 75,2 2021.10.01 174

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 32,7 2021.10.14 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 739,0 2021.10.01 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,7 2021.10.01 118
Formularz ofertowy docx 42,2 2021.10.01 140
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,1 2021.10.01 142
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,4 2021.10.01 134
PROJEKT BUDOWLANY zip 78088,9 2021.10.01 264
Projekt umowy docx 55,3 2021.10.01 141
PROJEKT WYKONAWCZY zip 55237,8 2021.10.01 309
PROJEKT WYKONAWCZY 2 zip 52523,1 2021.10.01 230
Przedmiar robót zip 938,5 2021.10.01 182
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,3 2021.10.01 138

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 1082,2 2021.10.18 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 495,2 2021.10.22 156
Informacja z otwarcia ofert pdf 501,0 2021.10.22 201
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (proc pdf 317,9 2021.10.14 160

Pobierz wszystkie dokumenty