Szczegóły ogłoszenia

NZ/49/D/N/AC/2021

"Dostawy implantów zespalających stalowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 66,0 2021.09.22 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx pdf 802,0 2021.09.22 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,5 2021.09.22 82
Formularz asortymentowo - cenowy xls 342,5 2021.09.22 95
Formularz ofertowy docx 41,6 2021.09.22 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,6 2021.09.22 77
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 28,7 2021.09.22 82
Projekt umowy docx 52,9 2021.09.22 77
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 37,8 2021.09.22 77

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 602,3 2021.09.28 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 577,7 2021.09.30 73
Informacja z otwarcia ofert pdf 546,7 2021.10.01 80

Pobierz wszystkie dokumenty