Szczegóły ogłoszenia

NZ/47/D/P/LW/2021

"Dostawy soczewek wewnątrzgałkowych z dzierżawą aparatu: Biometru optycznego"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 128,9 2021.09.16 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona-sig pdf 620,4 2021.09.16 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2021.09.16 86
Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 20,5 2021.09.16 100
Formularz ofertowy doc 29,2 2021.09.16 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,0 2021.09.16 86
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,3 2021.09.16 91
Parametry techniczno-użytkowe doc 64,0 2021.09.16 91
Projekt umowy docx 36,1 2021.09.16 91
Projekt umowy - dzierżawa docx 21,6 2021.09.16 97
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2021.09.16 87

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 465,5 2021.09.22 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 437,1 2021.09.23 91
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 440,3 2021.09.24 97

Pobierz wszystkie dokumenty