Szczegóły ogłoszenia

120/2021

"Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 32,9 2021.09.08 173

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 59,0 2021.09.08 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.09.08 169
Formularz cenowy xlsx 16,5 2021.09.08 181
Formularz oferty xlsx 13,4 2021.09.08 166
Opis przedmiotu zamówienia docx 29,7 2021.09.08 166
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2021.09.08 166
projekt umowy docx 540,5 2021.09.08 175
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2021.09.08 156
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,4 2021.09.08 161

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,5 2021.09.16 159
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,2 2021.09.16 191

Pobierz wszystkie dokumenty