Szczegóły ogłoszenia

NZ/46/D/P/LW/2021

"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 142,9 2021.09.07 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)-sig pdf 609,2 2021.09.07 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2021.09.07 84
Formularz ofertowy docx 29,9 2021.09.07 89
Formularze asortymentowo-cenowe xlsx 29,6 2021.09.07 116
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,0 2021.09.07 81
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,2 2021.09.07 86
Projekt umowy docx 35,2 2021.09.07 84
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,6 2021.09.07 91

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ -sig pdf 445,9 2021.09.14 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 435,0 2021.09.16 86
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 442,2 2021.09.17 83

Pobierz wszystkie dokumenty