Szczegóły ogłoszenia

NZ/43/D/P/AC/2021

"Dostawy materiałów biurowych, akcesorii komputerowych, papieru do drukowania, płytek CD i DVD ujęte w czterech zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 78,5 2021.08.18 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 755,6 2021.08.18 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,1 2021.08.18 93
Formularz ofertowy doc 42,1 2021.08.18 100
Formularze asortymentowo - cenowe xls 159,5 2021.08.18 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,1 2021.08.18 91
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,6 2021.08.18 89
Projekt umowy docx 50,7 2021.08.18 94
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 39,4 2021.08.18 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 546,7 2021.08.25 81
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 468,0 2021.08.26 89

Pobierz wszystkie dokumenty