Szczegóły ogłoszenia

NZ/42/U/P/AC/2021

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 71,6 2021.08.10 207

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na usługi procedura uproszczona pdf 732,3 2021.08.10 174

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,0 2021.08.10 188
Formularz ofertowy docx 41,6 2021.08.10 185
Opis Przedmiotu Zamówienia doc 60,0 2021.08.10 198
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,1 2021.08.10 193
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,6 2021.08.10 189
Projekt umowy doc 114,0 2021.08.10 207
Wykaz osob do punktacji doc 70,5 2021.08.10 184
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 37,8 2021.08.10 193

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 544,2 2021.08.18 191
Informacja z otwarcia ofert pdf 554,4 2021.08.18 187

Pobierz wszystkie dokumenty