Szczegóły ogłoszenia

NZ/42/U/P/AC/2021

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 71,6 2021.08.10 181

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na usługi procedura uproszczona pdf 732,3 2021.08.10 147

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,0 2021.08.10 167
Formularz ofertowy docx 41,6 2021.08.10 158
Opis Przedmiotu Zamówienia doc 60,0 2021.08.10 171
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,1 2021.08.10 168
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,6 2021.08.10 163
Projekt umowy doc 114,0 2021.08.10 180
Wykaz osob do punktacji doc 70,5 2021.08.10 166
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 37,8 2021.08.10 160

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 544,2 2021.08.18 164
Informacja z otwarcia ofert pdf 554,4 2021.08.18 163

Pobierz wszystkie dokumenty