Szczegóły ogłoszenia

NZ/38/U/P/AC/2021

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 71,8 2021.07.29 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na usługi procedura uproszczona pdf 733,2 2021.07.29 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,9 2021.07.29 84
Formularz ofertowy doc 42,2 2021.07.29 91
Opis Przedmiotu Zamówienia doc 59,5 2021.07.29 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,2 2021.07.29 92
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,4 2021.07.29 88
Projekt umowy doc 113,0 2021.07.29 95
Wykaz osob do punktacji doc 70,5 2021.07.29 84
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 37,8 2021.07.29 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 544,9 2021.08.05 89
Informacja z otwarcia ofert pdf 536,5 2021.08.06 81

Pobierz wszystkie dokumenty