Szczegóły ogłoszenia

NZ/39/D/P/LW/2021

"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 8 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 158,8 2021.07.28 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 617,2 2021.07.28 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2021.07.28 107
Formularz ofertowy docx 31,6 2021.07.28 112
Formularze asortymentowo-cenowe po zmianie xls 137,0 2021.07.28 157
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2021.07.28 101
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,2 2021.07.28 110
Projekt umowy docx 35,2 2021.07.28 104
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2021.07.28 117

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ-sig pdf 519,4 2021.08.04 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 440,3 2021.08.05 102
Informacja z otwarcia ofert_-sig pdf 479,0 2021.08.06 108

Pobierz wszystkie dokumenty