Szczegóły ogłoszenia

NZ/36/D/P/L/2021

"Dostawy wyrobów farmaceutycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ujęte w 17 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - Tryb podstawowy pdf 218,6 2021.07.16 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy (pakiety) Tryb podstawowy-sig pdf 819,5 2021.07.16 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2021.07.16 99
Formularz asortymentowo-cenowy ods 62,5 2021.07.16 141
Formularz ofertowy doc 27,5 2021.07.16 103
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2021.07.16 99
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,7 2021.07.16 96
Projekt umowy docx 32,6 2021.07.16 100
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2021.07.16 98

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (Tryb podstawowy)-sig pdf 650,9 2021.07.23 107
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 2 (Tryb podstawowy)-sig pdf 527,9 2021.07.23 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 446,5 2021.07.26 90
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 647,9 2021.07.27 108

Pobierz wszystkie dokumenty