Szczegóły ogłoszenia

NZ/35/D/P/AC/2021

"Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów do wykrywania narkotyków ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 66,4 2021.07.08 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 756,5 2021.07.08 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,3 2021.07.08 127
Formularz asortymentowo - cenowy zadanie nr 1 xls 36,5 2021.07.08 135
Formularz asortymentowo - cenowy zadanie nr 2 xls 34,0 2021.07.08 139
Formularz ofertowy doc 42,6 2021.07.08 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,1 2021.07.08 131
Parametry techniczno - użytkowe xls 42,0 2021.07.08 130
Projekt umowy zadanie nr 1 docx 56,6 2021.07.08 128
Projekt umowy zadanie nr 2 docx 53,4 2021.07.08 118
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,2 2021.07.08 130

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 535,1 2021.07.15 109

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 494,4 2021.07.19 108
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 539,4 2021.07.19 112
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu-sig pdf 512,4 2021.07.29 120

Pobierz wszystkie dokumenty