Szczegóły ogłoszenia

NZ/34/D/P/AC/2021

"Dostawy opakowań jednorazowego użytku do posiłków"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 68,1 2021.06.29 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 796,5 2021.06.29 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,5 2021.06.29 95
Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 11,2 2021.06.29 101
Formularz ofertowy doc 41,3 2021.06.29 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,8 2021.06.29 99
Projekt umowy docx 45,0 2021.06.29 101
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 37,9 2021.06.29 95

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 510,8 2021.07.06 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 542,0 2021.07.08 85
Informacja z otwarcia ofert pdf 552,1 2021.07.09 89

Pobierz wszystkie dokumenty