Szczegóły ogłoszenia

NZ/33/D/P/L/2021

"Dostawy produktów do mycia i dezynfekcji ujęte w 8 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 155,4 2021.06.29 131

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 823,6 2021.06.29 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2021.06.29 139
Formularz asortymentowo-cenowy ods 27,0 2021.06.29 169
Formularz ofertowy doc 27,0 2021.06.29 147
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2021.06.29 130
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o n docx 18,8 2021.06.29 134
Projekt umowy docx 37,6 2021.06.29 131
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2021.06.29 128

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) Nr 1-sig pdf 516,2 2021.07.07 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 493,4 2021.07.08 131
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 696,5 2021.07.12 136
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (tryb podstawowy pdf 679,9 2021.08.24 137

Pobierz wszystkie dokumenty