Szczegóły ogłoszenia

NZ/33/D/P/L/2021

"Dostawy produktów do mycia i dezynfekcji ujęte w 8 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 155,4 2021.06.29 103

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 823,6 2021.06.29 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2021.06.29 115
Formularz asortymentowo-cenowy ods 27,0 2021.06.29 144
Formularz ofertowy doc 27,0 2021.06.29 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2021.06.29 103
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o n docx 18,8 2021.06.29 112
Projekt umowy docx 37,6 2021.06.29 112
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2021.06.29 102

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) Nr 1-sig pdf 516,2 2021.07.07 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 493,4 2021.07.08 102
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 696,5 2021.07.12 110
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (tryb podstawowy pdf 679,9 2021.08.24 109

Pobierz wszystkie dokumenty