Szczegóły ogłoszenia

NZ/31/D/P/LW/2021

"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 12 zadaniach asortymentowych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 192,8 2021.06.10 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 632,3 2021.06.10 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2021.06.10 114
Formularz ofertowy docx 32,4 2021.06.10 105
Formularze_asortymentowo-cenowe xlsx 51,6 2021.06.10 161
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2021.06.10 98
Projekt umowy docx 34,6 2021.06.10 115
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2021.06.10 115

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ_-sig-1 pdf 720,5 2021.06.16 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 504,1 2021.06.17 104
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 475,4 2021.06.18 114
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu (pozostali wykonawcy)-sig pdf 446,1 2021.06.23 93

Pobierz wszystkie dokumenty