Szczegóły ogłoszenia

NZ/27/D/P/AC/2021

"Dostawy endoprotez cementowych i bezcementowych stawu biodrowego oraz endoprotez cementowych stawu kolanowego ujęte w 2 zadaniach"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 70,1 2021.06.01 137

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 865,6 2021.06.01 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,7 2021.06.01 133
Formularz ofertowy doc 41,6 2021.06.01 138
Formularze asortymentowo - cenowe xls 482,5 2021.06.01 138
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,8 2021.06.01 132
Projekt umowy docx 52,7 2021.06.01 131
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,3 2021.06.01 133

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 467,5 2021.06.08 136

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 424,8 2021.06.11 141
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 498,0 2021.06.11 139

Pobierz wszystkie dokumenty