Szczegóły ogłoszenia

NZ/28/D/P/AC/2021

" Dostawy staplerów, klipsów, siatek chirurgicznych, siatek i taśm ginekologicznych, narzędzi do platformy elektrochirurgicznej ujęte w 4 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 76,8 2021.05.25 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 867,1 2021.05.25 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,2 2021.05.25 120
Formularz ofertowy docx 41,3 2021.05.25 116
Formularze asortymentowo - cenowe xls 1004,0 2021.05.25 130
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 38,4 2021.05.25 129
Projekt umowy docx 51,0 2021.05.25 128
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,3 2021.05.25 117

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 472,3 2021.05.31 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 220,3 2021.06.02 119
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 496,8 2021.06.02 126

Pobierz wszystkie dokumenty