Szczegóły ogłoszenia

NZ/26/U/P/LW/2021

"Usługa termicznej utylizacji odpadów pochodzących z działalności medycznej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 97,3 2021.05.20 151

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 620,2 2021.05.20 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2021.05.20 139
Formularz ofertowy doc 29,4 2021.05.20 148
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,1 2021.05.20 140
Projekt umowy docx 29,8 2021.05.20 136
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2021.05.20 138

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 428,3 2021.05.25 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 482,0 2021.05.27 137
Informacja z otwarcia ofert pdf 439,0 2021.05.28 131

Pobierz wszystkie dokumenty