Szczegóły ogłoszenia

NZ/26/U/P/LW/2021

"Usługa termicznej utylizacji odpadów pochodzących z działalności medycznej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 97,3 2021.05.20 178

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 620,2 2021.05.20 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2021.05.20 165
Formularz ofertowy doc 29,4 2021.05.20 178
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,1 2021.05.20 172
Projekt umowy docx 29,8 2021.05.20 163
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2021.05.20 160

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 428,3 2021.05.25 167

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 482,0 2021.05.27 166
Informacja z otwarcia ofert pdf 439,0 2021.05.28 157

Pobierz wszystkie dokumenty