Szczegóły ogłoszenia

NZ/25/D/P/AC/2021

" Dostawy staplerów, klipsów, siatek chirurgicznych, siatek i taśm ginekologicznych, narzędzi do platformy elektrochirurgicznej ujęte w 13 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 112,9 2021.05.12 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 868,2 2021.05.12 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,9 2021.05.12 129
Formularz ofertowy doc 42,7 2021.05.12 135
Formularze asortymentowo - cenowe xls 3212,5 2021.05.12 144
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,3 2021.05.12 127
Projekt umowy docx 51,0 2021.05.12 124
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,3 2021.05.12 126

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 610,8 2021.05.19 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 486,4 2021.05.21 131
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 561,5 2021.05.21 146

Pobierz wszystkie dokumenty