Szczegóły ogłoszenia

NZ/23/D/P/L/2021

"Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych ujęte w 18 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 114,9 2021.05.12 151

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 807,6 2021.05.12 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2021.05.12 137
Formularz asortymentowo - cenowy xls 201,0 2021.05.12 220
Formularz ofertowy doc 27,0 2021.05.12 150
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2021.05.12 136
Projekt umowy docx 32,3 2021.05.12 135
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2021.05.12 134

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 659,1 2021.05.19 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 423,0 2021.05.21 138
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 349,1 2021.05.21 143
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (tryb podstawowy pdf 603,5 2021.06.11 140

Pobierz wszystkie dokumenty