Szczegóły ogłoszenia

NZ/23/D/P/L/2021

"Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych ujęte w 18 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 114,9 2021.05.12 134

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 807,6 2021.05.12 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2021.05.12 119
Formularz asortymentowo - cenowy xls 201,0 2021.05.12 200
Formularz ofertowy doc 27,0 2021.05.12 124
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2021.05.12 120
Projekt umowy docx 32,3 2021.05.12 116
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2021.05.12 117

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 659,1 2021.05.19 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 423,0 2021.05.21 122
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 349,1 2021.05.21 125
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (tryb podstawowy pdf 603,5 2021.06.11 121

Pobierz wszystkie dokumenty