Szczegóły ogłoszenia

NZ/16/D/P/AC/2021

"Dostawy odczynników do analizatora kardiologicznego i analizatora parametrów krytycznych oraz testów immunochromatograficznych ujęte w 3 zadaniach asortymentowych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 73,6 2021.05.05 162

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety)-sig pdf 823,6 2021.05.05 135

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,9 2021.05.05 136
Formularz ofertowy doc 42,2 2021.05.05 140
Formularze asortymentowo - cenowe xls 58,0 2021.05.05 166
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,9 2021.05.05 151
Projekt umowy docx 50,8 2021.05.05 147
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,3 2021.05.05 155

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 634,8 2021.05.11 161

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 483,0 2021.05.13 148
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 493,7 2021.05.14 160
Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu-sig pdf 500,8 2021.06.23 136

Pobierz wszystkie dokumenty