Szczegóły ogłoszenia

NZ/22/D/P/LW/2021

"Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatora do badań immunologicznych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 92,8 2021.05.05 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura uproszczona pdf 671,7 2021.05.05 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2021.05.05 123
Formularz asortymentowo-cenowy xls 49,0 2021.05.05 140
Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie xls 49,0 2021.05.11 110
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2021.05.05 123
Parametry techniczno-użytkowe xls 41,0 2021.05.05 121
Parametry techniczno-użytkowe po zmianie xls 41,0 2021.05.05 129
Projekt umowy docx 35,1 2021.05.05 119
Projekt umowy - dzierżawa doc 58,5 2021.05.05 117
Wzór oferty na dostawy doc 29,8 2021.05.05 122
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,8 2021.05.05 125

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 472,7 2021.05.11 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 433,9 2021.05.13 113
Informacja z otwarcia ofert pdf 441,7 2021.05.14 110

Pobierz wszystkie dokumenty