Szczegóły ogłoszenia

NZ/19/D/P/LW/2021

"Dostawa ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego dla Szpitala Powiatowego w Limanowej w ramach projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 100,5 2021.04.14 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura uproszczona pdf 827,9 2021.04.14 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 785,5 2021.04.14 149
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 786,7 2021.04.14 150
Parametry techniczno-użytkowe docx 801,7 2021.04.14 172
Projekt umowy docx 793,5 2021.04.14 148
Wzór oferty na dostawy doc 785,4 2021.04.14 147
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 784,5 2021.04.14 155

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 627,2 2021.04.20 143

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 507,6 2021.04.22 145
Informacja z otwarcia ofert pdf 488,2 2021.04.22 161

Pobierz wszystkie dokumenty