Szczegóły ogłoszenia

NZ/19/D/P/LW/2021

"Dostawa ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego dla Szpitala Powiatowego w Limanowej w ramach projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 100,5 2021.04.14 182

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura uproszczona pdf 827,9 2021.04.14 147

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 785,5 2021.04.14 181
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 786,7 2021.04.14 181
Parametry techniczno-użytkowe docx 801,7 2021.04.14 206
Projekt umowy docx 793,5 2021.04.14 184
Wzór oferty na dostawy doc 785,4 2021.04.14 182
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 784,5 2021.04.14 186

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 627,2 2021.04.20 173

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 507,6 2021.04.22 175
Informacja z otwarcia ofert pdf 488,2 2021.04.22 195

Pobierz wszystkie dokumenty