Szczegóły ogłoszenia

NZ/14/D/N/E/2021

"Dostawy sprzętu medycznego ujęte w 4 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0106/20 pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 81,2 2021.03.19 155

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 32,2 2021.03.26 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) doc 1116,1 2021.03.19 149

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,9 2021.03.19 149
Formularz ofertowy docx 786,5 2021.03.19 167
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,4 2021.03.19 137
Parametry techniczno-użytkowe zadanie nr 1 docx 36,1 2021.03.19 195
Parametry techniczno-użytkowe zadanie nr 2 docx 42,9 2021.03.19 208
Parametry techniczno-użytkowe zadanie nr 3 docx 34,6 2021.03.19 186
Parametry techniczno-użytkowe zadanie nr 4 docx 23,3 2021.03.19 181
Projekt umowy docx 76,9 2021.03.19 158
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 32,0 2021.03.19 134

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 pdf 475,7 2021.03.25 142
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 pdf 639,2 2021.03.25 145
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 pdf 1244,1 2021.03.29 152

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty