Szczegóły ogłoszenia

NZ/04/D/P/AC/2021

"Dostawy : akcesoria do elektrochirurgii, laparoskopii i zamykania naczyń ujęte w 5 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 78,2 2021.03.18 143

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 458,4 2021.05.10 149
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (procedura uproszcz pdf 520,3 2021.04.20 175
Powiadomienie o unieważnieniu zadania 4-sig pdf 489,3 2021.04.20 167

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 800,8 2021.03.18 126

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,7 2021.03.18 140
Formularz asortymentowo - cenowy xls 1310,0 2021.03.18 156
Formularz ofertowy doc 43,6 2021.03.18 142
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,7 2021.03.18 142
Projekt umowy docx 50,8 2021.03.18 146
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 39,4 2021.03.18 140

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 488,9 2021.03.23 143

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 485,0 2021.03.26 140
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 440,6 2021.03.27 137

Pobierz wszystkie dokumenty