Szczegóły ogłoszenia

NZ/12/D/P/AC/2021

"Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego do oddziału i poradni Geriatrycznej ujęta w dwóch zadaniach asortymentowych w ramach projektu "Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego "w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym- SPR "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 74,5 2021.03.04 162

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) pdf 874,1 2021.03.04 156

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 75,0 2021.03.04 153
Formularz ofertowy docx 884,2 2021.03.04 164
Formularze asortymentowo - cenowe xlsx 32,2 2021.03.04 311
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 71,6 2021.03.04 160
Projekt umowy docx 173,3 2021.03.04 154
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 73,1 2021.03.04 156

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) pdf 237,8 2021.03.08 159

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ nr 1-sig pdf 823,0 2021.03.09 180

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 474,8 2021.03.12 188
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 479,3 2021.03.12 182

Pobierz wszystkie dokumenty