Szczegóły ogłoszenia

NZ/08/D/P/AC/2021

"Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego do oddziału i poradni Geriatrycznej ujęta w dwóch zadaniach asortymentowych w ramach projektu Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym- SPR "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 77,7 2021.03.02 162

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 845,1 2021.03.02 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 167,5 2021.03.02 133
Formularz ofertowy doc 884,1 2021.03.02 134
Formularze asortymentowo - cenowe xlsx 32,2 2021.03.02 172
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 877,6 2021.03.02 134
Projekt umowy docx 174,0 2021.03.02 137
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 876,8 2021.03.02 134

Pobierz wszystkie dokumenty