Szczegóły ogłoszenia

2/2021/Covid-19

"dostawy sprzętu jednorazowego dla zabezpieczenia personelu COVID-19"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym docx 47,8 2021.01.19 120

Wyniki częściowe

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz cenowy xls 42,5 2021.01.19 141
oświadczenie docx 10,4 2021.01.19 64
umowa projekt doc 1135,0 2021.01.19 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,7 2021.01.25 81
Wyjaśnienie treści zaproszenia doc 53,5 2021.01.21 79

Pobierz wszystkie dokumenty