Szczegóły ogłoszenia

2/2021/Covid-19

"dostawy sprzętu jednorazowego dla zabezpieczenia personelu COVID-19"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym docx 47,8 2021.01.19 141

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 22,2 2021.01.28 111
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe zad.8 doc 19,9 2021.01.29 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz cenowy xls 42,5 2021.01.19 165
oświadczenie docx 10,4 2021.01.19 82
umowa projekt doc 1135,0 2021.01.19 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,7 2021.01.25 99
Wyjaśnienie treści zaproszenia doc 53,5 2021.01.21 102

Pobierz wszystkie dokumenty