Szczegóły ogłoszenia

NZ/92/D/N/L/2020

"Dostawy profesjonalnych środków do utrzymania czystości oraz koszy na odpady ujęte w 9 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 301,8 2020.12.30 167

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 726,5 2020.12.30 136

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.12.30 167
Formularz ofertowy doc 27,2 2020.12.30 178
Formularze asortymentowo - cenowe 7z 32,8 2020.12.30 243
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.12.30 170
Projekt umowy docx 35,5 2020.12.30 172
Środki czystości_zad 1 formularz po korekcie doc 106,5 2021.01.05 175
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.12.30 176

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1 pdf 384,9 2021.01.05 173

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 188,7 2021.01.08 162

Pobierz wszystkie dokumenty