Szczegóły ogłoszenia

NZ/90/D/N/E/2020

"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 14 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 272,0 2020.12.30 189

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofertyw zakresie zadania nr pdf 261,7 2021.02.26 184

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 511,3 2020.12.30 144

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2020.12.30 184
Formularz asortymentowo-cenowy xls 134,0 2020.12.30 311
Formularz ofertowy doc 30,2 2020.12.30 183
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2020.12.30 172
Projekt umowy docx 36,2 2020.12.30 176
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pdf 250,4 2020.12.30 166

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Komunikat doc 505,4 2020.12.31 195

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 241,7 2021.01.08 160

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert - po korekcie rachunkowej pdf 132,5 2021.01.11 185
Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu (pozostali wykonawcy) pdf 104,1 2021.01.18 163

Pobierz wszystkie dokumenty