Szczegóły ogłoszenia

NZ/90/D/N/E/2020

"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 14 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 272,0 2020.12.30 168

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofertyw zakresie zadania nr pdf 261,7 2021.02.26 161

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 511,3 2020.12.30 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2020.12.30 162
Formularz asortymentowo-cenowy xls 134,0 2020.12.30 288
Formularz ofertowy doc 30,2 2020.12.30 159
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2020.12.30 150
Projekt umowy docx 36,2 2020.12.30 158
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pdf 250,4 2020.12.30 144

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Komunikat doc 505,4 2020.12.31 171

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 241,7 2021.01.08 137

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert - po korekcie rachunkowej pdf 132,5 2021.01.11 162
Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu (pozostali wykonawcy) pdf 104,1 2021.01.18 142

Pobierz wszystkie dokumenty