Szczegóły ogłoszenia

NZ/91/D/N/AC/2020

"Dostawy ręczników papierowych do rąk, koszy na odpady, worków na odpady z folii PE wraz z dzierżawą dozowników do ręczników papierowych w roli ujętych w pięciu zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 307,2 2020.12.30 175

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 4 docx pdf 212,4 2021.01.25 215

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 873,3 2020.12.30 140

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2020.12.30 174
Formularz ofertowy doc 41,5 2020.12.30 163
Formularze asortymentowo - cenowe xls 63,5 2020.12.30 216
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,3 2020.12.30 160
Projekt umowy docx 42,6 2020.12.30 174
Projekt umowy dzierżawy - zadanie 2 doc 68,5 2020.12.30 162
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,3 2020.12.30 161

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 190,6 2021.01.07 169
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 pdf 188,2 2021.01.11 161

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 257,5 2021.01.12 176

Pobierz wszystkie dokumenty