Szczegóły ogłoszenia

KA-2/118/2020

"Remont pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule zaprojektuj i wykonaj."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 68,3 2020.12.22 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 72,6 2020.12.22 159

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
18-3 Lea_remont pom.FutureLab (Z+W) zip 56676,3 2020.12.22 266
18-3 Lea_remont pom.FutureLab (Z+W) bez uszkodzonych plików zip 56676,3 2021.01.04 257
ad2_rzut wentylacja pdf 305,0 2021.01.14 173
ad9_EKSPERTYZA BUDYNEK CEBEA - wyciąg pdf 1078,1 2021.01.14 172
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,1 2020.12.22 172
Formularz ofertowy doc 29,9 2020.12.22 172
korekta-t.1.~przedmiar - remont pom.160 w budynku C_new pdf 322,5 2021.01.28 157
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,2 2020.12.22 166
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 22,6 2020.12.22 176
Wykaz osób doc 37,0 2020.12.22 185
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2020.12.22 190
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy doc 272,5 2020.12.22 179
zmieniony formularz oferty-załącznik nr 2 do SIWZ docx 31,5 2021.02.17 105
zmieniony projekt umowy-załącznik nr 7 do SIWZ doc 626,5 2021.02.17 107
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,3 2020.12.22 180

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Korekta przedmiaru doc 18,8 2021.01.28 172
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 23,8 2021.02.17 111

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 23,6 2021.01.14 179
Wyjaśnienie treści SIWZ z 25.01.2021 r. doc 21,0 2021.01.25 157
Wyjaśnienie treści SIWZ 08.02.2021. doc 21,1 2021.02.08 131
Wyjaśnienie treści SIWZ 21.01.2021. doc 23,0 2021.01.21 157
Wyjaśnienie treści SIWZ 25.01.2021. doc 23,1 2021.01.25 162

Pobierz wszystkie dokumenty