Szczegóły ogłoszenia

NZ/86/D/N/E/2020

"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 14 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 255,8 2020.12.14 127

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 151,2 2020.12.23 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) pdf 472,4 2020.12.14 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2020.12.14 125
Formularz asortymentowo-cenowy xls 135,5 2020.12.14 217
Formularz oferty doc 31,6 2020.12.14 135
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2020.12.14 123
Projekt umowy docx 35,9 2020.12.14 133
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,5 2020.12.14 133

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 pdf 251,1 2020.12.17 129
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 pdf 187,9 2020.12.21 148
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 pdf 221,0 2020.12.21 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 233,7 2020.12.23 137

Pobierz wszystkie dokumenty