Szczegóły ogłoszenia

NZ/86/D/N/E/2020

"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 14 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 255,8 2020.12.14 149

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 151,2 2020.12.23 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) pdf 472,4 2020.12.14 146

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2020.12.14 140
Formularz asortymentowo-cenowy xls 135,5 2020.12.14 237
Formularz oferty doc 31,6 2020.12.14 156
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2020.12.14 142
Projekt umowy docx 35,9 2020.12.14 152
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,5 2020.12.14 150

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 pdf 251,1 2020.12.17 143
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 pdf 187,9 2020.12.21 171
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 pdf 221,0 2020.12.21 147

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 233,7 2020.12.23 157

Pobierz wszystkie dokumenty