Szczegóły ogłoszenia

NZ/82/U/N/L/2020

"Usługa odbioru odpadów typu komunalnego o kodzie 20 03 01 z udostępnieniem prasokontenera na odpady komunalne do transportu samochodowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Limanowej. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 335,1 2020.12.14 133

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - załącznik nr 7 (zamówienie) pdf 154,5 2020.12.23 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura uproszczona pdf 797,1 2020.12.14 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2020.12.14 132
Formularz asortymentowo-cenowy xls 42,0 2020.12.14 142
Formularz ofertowy doc 25,4 2020.12.14 126
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2020.12.14 133
Projekt umowy docx 28,2 2020.12.14 127
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2020.12.14 128

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 178,4 2020.12.29 121
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 319,3 2020.12.23 133

Pobierz wszystkie dokumenty